Yunhuan Group

NINGBO LINSHENG ELECTRIC CO LTD E248980

NINGBO LINSHENG ELECTRIC CO LTD E248980
XIAODONG INDUSTRIAL PARK
YUYAO, ZHEJIANG 315408 CHINA


Table of Recognized Styles

Single-conductor, thermoplastic insulation.

1007 1015 1021 1024 1028 1056 1497 1569
1011 1017 1022 1026 1030 1095 1500 1571
1013 1019 1023 1027 1032 1283 1568 1581

Multiple-conductor, thermoplastic insulation.

2444 2584 2589 2626 2785 20288 21036 21570
2468 2586 2598 2651 2786 20903 21260 21571
2474 2587 2614 2733 20000 21012 21301

Contact Us

Contact: Tom shen

Phone: 15888180559

Tel: 0574-62057022

Add: Simen town, Yuyao city, Zhejiang , China ,315470