Yunhuan Group

NINGBO YAOSHENG ELECTRIC CO LTD E313201 E313864

INGBO YAOSHENG ELECTRIC CO LTD E313201
HUBEI VILLAGE
SIMEN TOWN
YUYAO, ZHEJIANG 315472 CHINA

Power supply cords - cord sets


Cat. No.
ANSI/NEMA 
WD6 Config
Cord 
AWG
Cord 
Type
Electrical Rating
Amps V
YSC-01 1-15P 18/2 SPT1, SPT2, HPN, NISPT-1, NISPT-2 10/125
16/2 SPT-2 13/125
16/2 HPN 15/125
YSC-02 1-15P 18/2 SVT, SVTO, SVTOO, SJTW, SJTOW,SJTOOW, SJT, SJTO, SJTOO 10/125
17/2 SVT, SVTO, SVTOO 12/125
16/2 SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 13/125
14/2 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 15/125
YSC-04 5-15P 18/3 SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SPT-2 10/125
16/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SPT-2, HPN 13/125
14/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 15/125
12/3 SJT 15/125
YSC-05 5-15P 18/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 10/125
16/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 13/125
14/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 15/125
YSC-06 1-15P 18/2 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 10/125
16/2 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 13/125
YSC-03 1-15P 18/2 SVT, SJT, SJTW 10/125
16/2 SVT, SJT, SJTW 13/125
14/2 SJT, SJTW 15/125

Special-use cord sets


Cat. No.
IEC 320
Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
YSC-01A IEC C7 18/2 NISPT-1, NISPT-2 10/125

General-use extension cord setCat. No.
ANSI/NEMA
WD6 Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
YSC-01/YSC-11 1-15 16/2 SPT-2 13/125
YSC-04/YSC-12 5-15 16/3 SJT, SJTW 13/125
14/3 SJT, SJTW 15/125
12/3 SJT 15/125
YSC-05/YSC-12 5-15 16/3 SJT, SJTW 13/125
14/3 SJT, SJTW 15/125
XH203/YSC-12 5-15 12/3 SJTW 15/125
YSC-04/YSC-13 5-15 16/3 SJT, SJTW 13/125
14/3 SJT, SJTW 15/125
12/3 SJT 15/125
YSC-05/YSC-13 5-15 16/3 SJT, SJTW 13/125
14/3 SJT, SJTW 15/125
XH203/YSC-13 5-15 12/3 SJTW 15/125


NINGBO YAOSHENG ELECTRIC CO LTD E313864
HUBEI VILLAGE
SIMEN TOWN
YUYAO, ZHEJIANG 315472 CHINA

Decorative cord, Type(s) SPT-1W, SPT-2W

Jacketed cord, Type(s) SJT, SJTW, ST, STW, SVT

Parallel cord, Type(s) NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, SPT-3


Contact Us

Contact: Tom shen

Phone: 15888180559

Tel: 0574-62057022

Add: Simen town, Yuyao city, Zhejiang , China ,315470