Yunhuan Group

NINGBO YUXIN ELECTRIC APPLIANCE CO LTD E300401 E257733

NINGBO YUXIN ELECTRIC APPLIANCE CO LTD E300401
YUYAO
NINGBO,ZHEJIANG315472CHINA

Cord sets-power supply cords


Cat. No.
ANSI/NEMA 
WD6 Config
Cord 
AWG
Cord 
Type
Electrical Rating
Amps V
YY-2 1-15 14/2 SJT SJTW, SJTOW, SJTO 15/125
16/2 SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN 13/125
17/2 SVT 12/125
18/2 HPN, SJT SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-1, SPT-2, SPT-1W, SPT-2W, NISPT-1, NISPT-2 10/125
20/2 NISPT-1 2/125
YY-2I 1-15 14/2 SJT SJTW, SJTOW, SJTO 15/125
16/2 SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT SJTW, SJTOW, SJTO 13/125
17/2 SVT 12/125
18/2 SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SJTW, SJTOW, SJTO 10/125
YY-3 5-15 12/3 SJT, SJTW 15/125
14/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW 15/125
16/3 S, SO, SOO, SJ, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW 13/125
17/3 SVT 12/125
18/3 S, SO, SOO, SJ, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SVT 10/125
YY-3A 5-15 16/3 SPT-2 13/125
18/3 SPT-3 10/125
YY-3B 5-15 16/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 13/125
18/3 SJT, SVT, SPT-3, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW 10/125
YY-3C 5-15 14/3 SJT 15/125
16/3 SJT 13/125
YY-3D 5-15 14/3 SPT-3 15/125
YY-3E 5-15 14/3 SJTW 15/125
YY-3F 5-15 16/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA 13/125
18/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA 10/125
YY-3H 5-20 16 SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 15/125
12 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 20/125
YY-3I 6-20 16 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 13/250
14 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 15/250
12 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 20/250
YY-3J 5-20P 18 SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW, SVT 10/125
17 SVT 12/125
16 SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
YY-3K 5-20P 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT 10/125
17 SVT 12/125
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
YY-3L 5-15 18 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOOW 10/125
YY-3M 5-15 18 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW and SJTOOW 10/125
16 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW and SJTOOW 13/125
YY-3N 5-15 18 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW and SJTOOW 10/125
16 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW and SJTOOW 13/125
YY-3P 5-15 18 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW and SJTOOW 10/125
16 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW and SJTOOW 13/125
YY-3Q 5-15 18 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW and SJTOOW 10/125
16 SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW and SJTOOW 13/125
YX001A 14-50P 8/2 + 10/2 DRT 40, 125/250
8/4 DRT 35, 125/250
6/2 + 8/2 DRT 50, 125/250
6/4 DRT 45, 125/250
8/2 + 10/2 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 35, 125/250
6/3 + 8/1 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 45, 125/250
6/4 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 45, 125/250
YX001B 10-50P 8/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 40, 125/250
6/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 50, 125/250
YX001C 14-30P 10/4 DRT 30, 125/250
8/2 + 10/2 DRT 30, 125/250
8/4 DRT 30, 125/250
6/2 + 8/2 DRT 30, 125/250
6/4 DRT 30, 125/250

Cord sets-special-use cord sets


Cat. No.
IEC 320
Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
ST3 C13 16/3 SJT 13/125
18/3 SJT, SVT 10/125
SZ3 C14 16/3 SJT 13/125
18/3 SJT, SVT 10/125
YX5102 C7 18/2 SPT-1, SPT-2, SVT, SVTO, SVT00 10/125/250


NINGBO YUXIN ELECTRIC APPLIANCE CO LTD E257733


Parallel cords, TypesSPT-1,SPT-2,SPT-3,NISPT-1,NISPT-2.

Jacketed cords, TypesSVT,SJT,ST,STW,SJTW.

Range and dryer cord, TypeDRT.

Contact Us

Contact: Tom shen

Phone: 15888180559

Tel: 0574-62057022

Add: Simen town, Yuyao city, Zhejiang , China ,315470