Company news

NINGBO JIAJIE ELECTRONIC CO LTD UL E322665 E308931

Power supply cords


Cat. No.
ANSI/NEMA
WD6 Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
FT-2 1-15 18 NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, HPN 10/125
16 NISPT-2, SPT-2, HPN 13/125
FT-2A 1-15 18 SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 10/125
17 SVT, SVTO, SVTOO 12/125
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-3 5-15 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW , SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, HPN, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125
16 SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125
16 HPN 15/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-3A 5-15 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 10/125
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/125
12 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/125
FT-3C 6-15P 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/250
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/250
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/250
FT-3K 5-15P 18 SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125
16 SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-3W 5-15P 18 SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125
16 SVT, SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-5 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125, 250
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125, 250
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/125, 250
JF715P-A L7-15P 16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/277
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/277
12 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/277

Cord Connectors


Cat. No.
ANSI/NEMA
WD6 Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
FT-3B 5-15 16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
12 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
FT-3CZ 6-15 16 SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/250
14 SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 15/250
12 SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO 15/250

Special Use Cord SetsCat. No.
ANSI/NEMA
WD6 Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
JT3 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125, 250
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125, 250
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125, 250
JT4 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SPT-2 10/125, 250
ST2 18 SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2 7/125, 250

Power-supply Cord
Cat. No.
Cord or Wire
AWG Size
Electrical
Rating

Code
FT-5Z 18 10/125/250 d
16 13/125/250 d
14 15/125/250 d
FT-6Z 18 6/600 d
16 8/600 d
14 10/600 d

NINGBO JIAJIE ELECTRONIC CO LTD E308931
XIAOLUXIA VILLAGE
SIMEN TOWN
YUYAO, ZHEJIANG 315472 CHINA

Decorative cord, Type(s) SPT-1W, SPT-2W

Dryer and range cord, Type(s) SRDT

Jacketed cord, Type(s) SJT, SJTO, SJTOO, SJTOOW, SJTOW, SJTW, ST, STO, STOO, STOOW, STOW, STW, SVT, SVTO, SVTOO

Parallel cord, Type(s) NISPT-1, NISPT-2, SPT-1, SPT-2, SPT-3

Contact Us

Contact: Tom shen

Phone: 15888180559

Tel: 0574-62057022

Add: Simen town, Yuyao city, Zhejiang , China ,315470